ČLÁNKY

I naše domy nebo byty mohou být nemocné.
Je velmi důležité, abychom se zdržovali v místech, která jsou zdravá.
Pokud chceme být zdraví a pokud chceme, aby byly zdravé i naše děti, je nezbytné, aby byl zdravý i byt nebo dům, ve kterém trávíme čas, ve kterém jíme, spíme, zkrátka kde žijeme.
.
Čistím domy...

"Naučila jsem se ... žít přítomným okamžikem ... zkouším vidět každý okamžik jako čistý list papíru nabízející nové možnosti.
A tak dělám to, co mě těší,
co mi v tu chvíli přináší do života nejvíc radosti a štěstí - a to může být meditace stejně dobře jako nakupování nebo chroupání čokolády ...
.
Žít více v...

Milé ženy, jste nesmírně cenné.
Energie vašeho srdce chrání tento svět - ne obrazně, ale reálně.
.
Važte si sami sebe, pečujte o sebe, udržujte si zdravé sebevědomí a klid v duši - pomáháte tím světu tak moc, že si to ani neumíte představit.
.
Jenom srdce, které je naplněné láskou a spokojeností, vyzařuje tu spávnou a silnou energii....

Psala mi paní a ptala se, co můžeme udělat pro to, aby se dnešní "šílenství" zastavilo a aby se zastavilo šíření strachu.
Také se ptala, co dělají andělé v této "těžké době".
.
Co jsem jí odpověděla?
"Přestaňte se bát, přestaňte se rozčilovat a žijte, jak nejklidněji dokážete.
.
To, čemu věnujete pozornost, to...

Učili ji, že ona má být až na druhém místě - až uspokojí potřeby a očekávání ostatních - ale to se nyní má změnit a ona má pochopit, že na prvním místě je ona sama a její potřeby.
.
Není to sobectví - jak jí učili - je to základní předpoklad sebeúcty a péče o sebe.
....

Když člověk nežije pro sebe, ale pro ostatní,
nutí tím ostatní, aby ho následovali - pak se stane to,
že každý žije pro druhé a nikdo pro sebe.
.
Ale kdo zná nejlépe vaše nitro ? Cízí člověk?
Ne, vy sami znáte sebe nejlépe,
proto své potřeby dokážete uspokojit nejlépe sami sobě a nemusíte čekat, až se o vás postará někdo jiný....

To, na co myslíte nejčastěji, si přitahujete do svého života.
Vesmír vás nesmírně miluje a splní vám každé přání.
Dělá to tak, že sleduje všechno, čemu věnujete svou pozornost
a to vám pak pošle, aby uspokojil váš zájem.
.
Můžete tuto snahu vesmíru využít ve svůj prospěch - věnujte pozornost tomu, co si přejete zažívat ve svém životě....

Často se mluví o zvyšování vibrací. Co to je?
Dostala jsem jednoduché vysvětlení:
.
Lidské tělo je ve skutečnosti zhutnělá energie a každé tělo vibruje v určité frekvenci - čím je tato frekvence rychlejší, tím se tělo pohybuje ve vyšší úrovni bytí.
Čím je vyšší úroveň bytí, tím je člověk vědomější, tím má větší intuici a lépe chápe dění kolem sebe....