ČLÁNKY

Když člověk nežije pro sebe, ale pro ostatní,
nutí tím ostatní, aby ho následovali - pak se stane to,
že každý žije pro druhé a nikdo pro sebe.
.
Ale kdo zná nejlépe vaše nitro ? Cízí člověk?
Ne, vy sami znáte sebe nejlépe,
proto své potřeby dokážete uspokojit nejlépe sami sobě a nemusíte čekat, až se o vás postará někdo jiný....

To, na co myslíte nejčastěji, si přitahujete do svého života.
Vesmír vás nesmírně miluje a splní vám každé přání.
Dělá to tak, že sleduje všechno, čemu věnujete svou pozornost
a to vám pak pošle, aby uspokojil váš zájem.
.
Můžete tuto snahu vesmíru využít ve svůj prospěch - věnujte pozornost tomu, co si přejete zažívat ve svém životě....

Často se mluví o zvyšování vibrací. Co to je?
Dostala jsem jednoduché vysvětlení:
.
Lidské tělo je ve skutečnosti zhutnělá energie a každé tělo vibruje v určité frekvenci - čím je tato frekvence rychlejší, tím se tělo pohybuje ve vyšší úrovni bytí.
Čím je vyšší úroveň bytí, tím je člověk vědomější, tím má větší intuici a lépe chápe dění kolem sebe....

Vzkaz od andělů:
"Ona touží po štěstí v životě i ve své duši a je ochotná udělat pro to mnohé.
Stále váhá, hledá nové možnosti, zkouší různé metody, hledá nové učitele, ale zatím nenašla to pravé.
.
Je moc dobře, že stále hledá, protože pak může srovnávat různé techniky a metody, může poznat mnoho lidí, kteří se těmito metodami zabývají. ...

Andělé jsou všude - i v obchodním centru.
Před časem jsme seděli tři dospělí v kavárně ve velkém obchodním centru a byl tam s námi roční chlapeček.
Hráli jsme si s ním.
.
Někdo mu řekl: "... plácni to ..." a zvedl dlaň a chlapeček mu do ní plácl svou maličkou dlaní a moc se mu to líbilo....

Víte o tom, že vaše domy i byty jsou živé bytosti?
Mají svou duši.
Poskytují vám ochranu a velmi silně ovlivňují vaše životy, aniž byste si to uvědomovali.
.
Prostor, ve kterém bydlíte, vám může velmi účinně pomáhat ve všech oblastech života.
Ale prostor musí být zdravý, pak je opravdový pomocníkem.
.
A když není zdravý?...

Chcete být zdraví?
Pokud ano, tak potřebujete pochopit, jak vzniká nemoc.
.
Každá nemoc je důsledkem špatných myšlenek,
strachů,
nebo špatného zacházení s tělem
nebo bolestí duše, které duše nemůže zvládnout - v tom případě přichází tělo a přebírá část bolestí duše,
aby duši ulevilo - tím dává tělo impulz člověku,
aby se zamyslel nad tím, čím si škodí....

Přátelé, našla jsem zajímavou informaci, kterou jsem si napsala na konci ledna tohoto roku - v době, kdy jsme o nejslavnějším viru dnešní doby, neměli ještě ani ponětí.
.
Je to informace, kterou jsem dostala od mých průvodců:
.
Pokud je třeba chřipková epidemie,
tak vnější prostředí je viníkem toho,
že člověk onemocní snáz...

Při "Napojení na anděly" jsem pro klienta dostala informaci,
o které bychom měli vědět všichni:
.
"Máte pochopit, že nejvíce se člověk naučí svými chybami, svými omyly .... a proto si je máte odpouštět.
.
Součástí lidství jsou chyby,
ale také jejich náprava,
ale hlavně odpuštění.
.
Lidé si mají odpouštět svoje vlastní chyby,...