ANDĚLÉ

Toto zasvěcení je určeno pro ty, kdo se rozhodli nebo cítí potřebu chránit svou rodinu nebo celý rod (tím jsou myšleni všichni příbuzní, kteří mají společné předky s ochráncem). Je to probuzení pradávné síly ochránců. Každý takový ochránce chrání svůj rod automaticky, i když o tom neví na vědomé úrovni.