Dávejte si pozor na své modlitby

13.05.2022

Dávejte si pozor na své modlitby.
O čem ve svých modlitbách mluvíte, to si přitahujete.
Velmi pečlivě zvažujte každé slovo - slova se zhmotňují.
Proste o to, co chcete
a nevyslovujte to, co nechcete nebo čeho se bojíte.
.
Vyslovené slovo je jako objednávka.
Vesmír neřeší, jestli to chcete nebo ne.
On slyší slovo a usoudí, že vás vyslovené téma zajímá
a tak vás zahrne vším, co toto slovo znamená,
protože vás nesmírně miluje, tak vám poskytne možnost
dané téma studovat a prožívat,
protože jste o něj projevili zájem.
.
Používejte slova, jejichž zhmotnění chcete prožít:
Láska, klid, harmonie, bezpečí, mír, zdraví, porozumění,
odpuštění, prosperita, laskavost, vstřícnost .....
.
I svými modlitbami a afirmacemi si tvoříte svoji realitu.
.
Simona