Tvoje tělo je zázrak a dar

13.05.2022

Tvoje tělo je tvůj nástroj tvoření, prožívání, cítění,
je to velmi vzácný nástroj a k jako takovému k němu máš přistupovat - máš se naučit si ho vážit,
poslouchat jeho přání a tužby
a máš se naučit ho ctít - bez posuzování, bez srovnávání s jinými těly.
.
Tvoje tělo je nesmírně vzácné,
je to dar a podle toho s ním máš jednat.
.
Je to samostatná bytost, která je ti ku pomoci,
učí tě vnímat hmotu i jiné bytosti,
učí tě vnímat svět skrze sebe.
.
Vážíš si svého daru ?
Máš něco vzácnějšího, než je tvoje vlastní tělo ??
.
Simona