Co se po mně chce ?

13.05.2022

Co se po mně chce - v souvislosti se světovou situací ???
Mnozí se ptáte, ale nevíte si rady.
Já jsem na tuto otázku dostala odpověď od mých průvodců.
Je to odpověď platná pro mě, ale třeba vás bude inspirovat :
.....
Nic. Ty nemáš řešit světovou situaci, to ti nepřísluší. Ani to nezkoušej, není to tvoje práce.
Tvoje práce je inspirovat lidi k tomu, aby sami hledali světlo, naději
a aby se naučili přijímat světlo, lásku a aby se naučili žít šťastný život.
.
Nemůžeš vyřešit žádnou světovou krizi,
ale můžeš přinášet naději lidem a svítit jim na cestu.
Mnoho lidí tápe ve tmě a těm máš ukazovat možnosti, jak vyjít na světlo.
.
Mnoho lidí se neskutečně bojí budoucnosti.
Jejich strach je obrovský a naplňuje celý prostor vás všech.
Těmto lidem máš ukazovat cestu ven z jejich strachu.
.........................
Moje doporučení je:
Vy, kdo vidíte světlo, ukazujte ho ostatním.
.
Simona