Napojení na anděly 1

24.07.2020

Toto zasvěcení vám pomůže lépe vnímat anděly,

pomůže lépe vnímat vlastní duši

pomůže lépe vnímat vlastní intuici.

JAK BUDE PROBÍHAT zasvěcení:

Budu čistit bloky, které vám brání používat vaše přirozené

schopnosti = hlavně intuici a vnímání energií Světla a Lásky.

Budu čistit všechny vaše strachy z andělů, z boha, ze Světla a z Lásky.

Tyto strachy jsou vědomé i podvědomé. Mnoho lidí tyto strachy má, proto se podvědomě

brání lásce, brání se pomoci andělů, brání se pomoci boha.

Mnozí lidé mají zakódováno nebo vsugerováno, že bůh je zlý, přísný a že trestá.

Přes tyto strachy a tíživé představy se nedokážou přenést

a nedokážou přijmout pomoc boha ani andělů.

Budu vám pročišťovat 3.oko, to je 6. čakra. Je to místo uprostřed čela,

kde máme všichni energetické centrum, kterým můžeme vnímat informace,

které naše oči a uši nedokážou zachytit.

Mnozí z nás mají tuto schopnost zablokovanou.

Tímto čištěním se každému otevře možnost vnímat další rozměry tohoto světa

a vnímat také anděly a jejich energie.

Každý, kdo se přihlásí na toto zasvěcení, bude ošetřen správně a

přesně podle toho, na co je připraven.

Toto zasvěcení bude uskutečněno přesně na míru každému jednotlivému člověku tak,

aby vše proběhlo pro nejvyšší dobro každého účastníka.

Je vhodné jak pro úplného začátečníka, tak i pro zkušeného

léčitele - každý dostane energie přesně tak, jak potřebuje.

Toto zasvěcení proběhne v dohodnutém termínu, bude trvat přibližně 20 minut,

a bude to začátek vašeho vzestupu.

Tímto aktem začne proces, který bude trvat ještě několik dalších dnů, podle toho,

co každý účastník potřebuje.

Znamená to, že toto zasvěcení bude pokračovat  ještě několik dnů velmi

jemným, nenápadným způsobem tak, aby každý účastník získal přesně to, co je pro

něho nejlepší a nejúčinnější.

Po tomto zasvěcení se 6. čakra = 3. oko rozvine jako květ s mnoha okvětními lístky

a bude přijímat informace z Vesmíru v mnohem srozumitelnější podobě.

Probíhá pouze na dálku, protože je žádoucí, aby klient

po tomto zasvěcení odpočíval a relaxoval.


Zasvěcení provádí Mgr. Simona Matějíčková.

Toto zasvěcení je unikátní.

Informace a oprávnění k zasvěcování do těchto energií

získala Simona Matějíčková z vesmírného zdroje.


Přihlásit se můžete na e-mail: duchovni-svet@seznam.cz

nebo telef.: +420 737 272 597

Cena - viz ceník

Přihlásit se může každý dospělý člověk od 21 let.

Není vhodné pro psychicky nemocné jedince a pro těhotné ženy.