Zasvěcení pro ochránce rodiny a rodu

16.10.2020


Toto zasvěcení je určeno pro ty, kdo se rozhodli nebo cítí potřebu chránit svou rodinu nebo celý rod (tím jsou myšleni všichni příbuzní, kteří mají společné předky s ochráncem).            

Je to probuzení pradávné síly ochránců.                                                                                    Každý takový ochránce chrání svůj rod automaticky, i když o tom neví na vědomé úrovni.

Ochránci rodu jsou lidé, kteří se do svého rodu narodili se záměrem jej ochraňovat.                

V každém rodu je několik takových ochránců. Jsou to lidé, kteří mají velkou a silnou auru a mají zvláštní dar rozšířit svou auru i kolem svého rodu.                                                                                                                                                               Cítí, že jsou v rodině nebo v rodě důležití.

Mnoho ochránců není schopno využívat všechny své možnosti.                                               Toto zasvěcení jim pomůže znásobit jejich síly a využívat svůj potenciál mnohem více, než doposud.

Nyní přichází doba, kdy je dovoleno a je žádoucí, aby ochránci rodu přijali svou sílu v plném rozsahu a rozšířili své možnosti ochrany rodu a rodiny.


Jak ochránci pracují ?

Ve velké většině o svém poslání nevědí na vědomé úrovni a vše probíhá na úrovni nevědomé.

Ochránce má zvláštní dar - rozšířit ochranný energetický obal kolem svého rodu.                      Pracuje s energií svého srdce.                                                                                                           Duchovní srdce ochránce vytvoří ochranný obal, který chrání každého člena rodu

i když jsou jednotliví členové rodu vzdáleni - i na různých kontinentech, jsou pod ochranou ochránce rodu.

Lidé, kteří se narodili do jednoho rodu, jsou spřízněné duše, které spolupracují na společném projektu, který každému z nich pomáhá pochopit i své vlastní téma  života.

I nepřátelství jednotlivých členů rodu je součástí společného projektu, ve kterém se jednotlivci učí pochopit svá vlastní témata.


Co ochránce rodu nemusí?

Nemusí řešit záležitosti jednotlivých členů, nemusí jim pomáhat, není jejich služebník, ani zpovědník, není tady od toho, aby řešil jejich potíže, nenese za nikoho odpovědnost - tu má jenom sám za sebe, ani se nemusí o nikoho strachovat, nemusí nikoho kontrolovat, ani nikoho napomínat, ani nikoho učit ...


Jediná funkce ochránce je: rozšířit energii ze svého duchovního srdce tak, aby vytvořila ochranný obal kolem celého rodu, nic víc, nic míň.


Je namáháno fyzické srdce ochránce ?

Ne, pokud si ho ochránce nenamáhá sám - např. tím, že přebírá zodpovědnost za ostatní nebo tím, že se o ostatní strachuje apod.

Ochranný obal je tvořen vesmírnou energií, která přirozeně prochází duchovním srdcem ochránce, nijak ho nezatěžuje, pokud on sám si nevytváří tíhu své zodpovědnosti.

Je třeba, aby si ochránce přestal dělat starosti o svůj rod nebo o rodinu, aby uvěřil tomu, že rod i rodina jsou v bezpečí, že je o ně vždy a za všech okolností postaráno a ono to tak bude.


Co tato funkce vyžaduje: jenom lásku ke své rodině a ke svému rodu


Jak je tato funkce namáhavá? ... Tak, jak si ochránce určí.                                                           Ve skutečnosti se po ochránci nechce nic, jenom aby vytvořil ochranný obal kolem rodu, tím jeho práce končí.

Ale někteří ochránci si vytvářejí svá vlastní pravidla a sami sebe zatěžují - např. tím, že mají pocit, že jsou zodpovědní za své děti, za své partnery, za své příbuzné, že se o všechny musí bát, že jsou povinni každého vyslechnout a každému pomoci ..... atd. ... ale nic z toho není nutné.


Jak funguje toto zasvěcení?

Ochráncům  je na energetické úrovni nabídnuta pomoc andělů a průvodců, kteří se připojí k ochranné auře rodu a posilují ji. Aura rodu a rodiny je znásobena.


Jak funguje ochrana rodu a rodiny?

Na energetické úrovni se stane to, že kolem rodiny a rodu je vytvořen ochranný štít, který je velmi pevný a dostatečně silný.

Tento štít chrání proti útokům jiných rodin nebo rodů nebo jednotlivců.

Chrání velmi silně celý rod před manipulací zvenčí - to znamená, že rod se umí postavit vnější manipulaci a našeptávání - tak chrání své jednotlivé členy, kteří pak mají šanci být imunní např. před tím, že v nich chce někdo vyvolat strach.

Ochrana rodu a rodiny chrání před strachem, který útočí zvenčí.

V jednom rodě může být i více ochránců. Pokud lidé - v této funkci - proti sobě nebojují, tak se jejich společná síla spojí a je neporazitelná.

Pokud jsou ochránci jednoho rodu spolu v nepřátelství, je žádoucí, aby si odpustili nebo se alespoň snažili si odpustit - tím zajistí to, že se jejich ochranné síly spojí v harmonický celek.


Jak probíhá zasvěcení pro ochránce rodu a rodiny?

Zájemce se přihlásí telefonicky nebo mailem.

Domluvíme si den a hodinu.

Zasvěcení probíhá tzv. " na dálku" - to znamená, že klient je doma, ve svém pohodlí.

V domluvenou dobu si zavoláme, že jsme připraveni.

Klient pak relaxuje a přijímá energie, které mu předáváme (jsme pracovní tým složený z energetických bytostí: andělů a osobních průvodců a rodinných průvodců a průvodců rodu).

Klient přijme oprávnění stát se ochráncem, dostane " klíče ke svému srdci", aby je mohl použít na to, aby jeho duchovním srdcem mohla procházet energie, která vytvoří ochranný obal kolem jeho rodiny a rodu.

Vše probíhá na energetické úrovni - na úrovni duše.

Každý rod je jiný a řeší své vlastní jedinečné téma.                                                                          Každý účastník zasvěcení má svou nezastupitelnou úlohu v rodině i v celém rodu.   

        

Zasvěcení  provádí Mgr. Simona Matějíčková

Zasvěcení je unikátní a povolení k němu získala Simona z vesmírného zdroje.


Přihlásit se můžete na e-mail: duchovni-svet@seznam.cz

nebo telef.: +420 737 272 597

Cena - viz ceník

Přihlásit se může každý dospělý člověk od 21 let.

Není vhodné pro psychicky nemocné jedince a pro těhotné ženy.