Požehnání andělů

24.07.2020

Požehnání andělů je komunikace,

která proběhne mezi vámi a vašimi anděly mým prostřednictvím.

Předám vám poselství vašich andělů a vy, pokud chcete,

můžete se jich zeptat na to, co vás zajímá.

Můžete položit až 3 otázky a vaši andělé vám dají odpovědi,

které vám budu tlumočit.

Můžete se andělů ptát nebo jenom vyslechnout jejich rady.

Odpoví vám třeba na to, jak změnit váš osud,

jak se zbavit strachu nebo jak najít lásku ...

Můžete se ptát i na své nedospělé děti.


Získáte také ochranu andělů na velmi dlouhou dobu nebo i na celý život

a dostanete požehnání, které vás bude provázet na každém vašem kroku.

Požehnání andělů znamená, že budete obdařeni silnou energií andělů,

která vás bude ochraňovat.


Toto požehnání přijde skrze naši komunikaci a ukotví se ve vaší auře.

Tato služba je určena pro vás, kdo chcete změnit svůj život

a chcete začít více využívat pomoci andělů.

Andělé vám pomohou ve všech vašich záležitostech, pokud je o to požádáte.

Pokud chcete, můžete s nimi být v užším kontaktu

a k tomu přispěje tato má služba.


Požehnání andělů můžete využít kdykoliv chcete a kolikrát chcete.

Všichni máte svého anděla a ten vám rád řekne to,

co potřebujete slyšet.

Každý člověk nemá tu možnost, aby s anděly mluvil přímo,

protože to ZATÍM neumí.


Andělé vám řeknou, jak s vámi komunikují,

jakým způsobem vám předávají informace v běžném životě.

To vám jistě pomůže, abyste tyto informace dokázali sami lépe zachytit

a abyste jim lépe rozuměli.

Požehnání andělů vám pomůže najít klid v duši a pocit bezpečí

a přispěje k tomu, abyste se naučili s nimi komunikovat sami.


Požehnání andělů je služba a moje práce.

V zájmu zachování rovnováhy a harmonie je nutné, abychom si vyměnili energie

a nejjednodušším prostředkem je platba v penězích,

proto se za tuto službu platí penězi - viz ceník.


Chcete-li, můžete požádat své anděly, aby vám navrátili peníze,

které zaplatíte za mou službu (za jakoukoliv mou službu).

Peníze vám přijdou zpět - i po částech - a to zcela pozemskými cestami.


Těším se na setkání s vámi osobně

nebo přes Skype nebo WhatsApp nebo Viber nebo Messenger.

Mgr. Simona Matějíčková

Tel.: +420 737 272 597

e-mail: duchovni-svet@seznam.cz