ČLÁNKY

Vzkaz od andělů:
"Ona touží po štěstí v životě i ve své duši a je ochotná udělat pro to mnohé.
Stále váhá, hledá nové možnosti, zkouší různé metody, hledá nové učitele, ale zatím nenašla to pravé.
.
Je moc dobře, že stále hledá, protože pak může srovnávat různé techniky a metody, může poznat mnoho lidí, kteří se těmito metodami zabývají. ...

Andělé jsou všude - i v obchodním centru.
Před časem jsme seděli tři dospělí v kavárně ve velkém obchodním centru a byl tam s námi roční chlapeček.
Hráli jsme si s ním.
.
Někdo mu řekl: "... plácni to ..." a zvedl dlaň a chlapeček mu do ní plácl svou maličkou dlaní a moc se mu to líbilo....

Víte o tom, že vaše domy i byty jsou živé bytosti?
Mají svou duši.
Poskytují vám ochranu a velmi silně ovlivňují vaše životy, aniž byste si to uvědomovali.
.
Prostor, ve kterém bydlíte, vám může velmi účinně pomáhat ve všech oblastech života.
Ale prostor musí být zdravý, pak je opravdový pomocníkem.
.
A když není zdravý?...

Chcete být zdraví?
Pokud ano, tak potřebujete pochopit, jak vzniká nemoc.
.
Každá nemoc je důsledkem špatných myšlenek,
strachů,
nebo špatného zacházení s tělem
nebo bolestí duše, které duše nemůže zvládnout - v tom případě přichází tělo a přebírá část bolestí duše,
aby duši ulevilo - tím dává tělo impulz člověku,
aby se zamyslel nad tím, čím si škodí....

Přátelé, našla jsem zajímavou informaci, kterou jsem si napsala na konci ledna tohoto roku - v době, kdy jsme o nejslavnějším viru dnešní doby, neměli ještě ani ponětí.
.
Je to informace, kterou jsem dostala od mých průvodců:
.
Pokud je třeba chřipková epidemie,
tak vnější prostředí je viníkem toho,
že člověk onemocní snáz...

Při "Napojení na anděly" jsem pro klienta dostala informaci,
o které bychom měli vědět všichni:
.
"Máte pochopit, že nejvíce se člověk naučí svými chybami, svými omyly .... a proto si je máte odpouštět.
.
Součástí lidství jsou chyby,
ale také jejich náprava,
ale hlavně odpuštění.
.
Lidé si mají odpouštět svoje vlastní chyby,...

Přijímejte lásku ostatních lidí jako to nejlepší, co vám dokážou dát - i když je to mnohdy jiné, než jak si to představujete.
Věztě, že ostatní vám dávají tolik lásky a takovou lásku, jaké jsou schopni.
.
Radujte se z každého projevu lásky od ostatních lidí i když toužíte, aby to dělali jinak.
Přijměte to, že to jinak nedokážou, ...

Máme se naučit PŘESTAT očekávat od ostatních dokonalost.
Nikdo v tomto světě není dokonalý. ..... a právě v tom je kouzlo tohoto světa.... Každý člověk je originál v pravém slova smyslu.
.
Kdyby byli všichni dokonalí, stal by se svět nudným a začal by stagnovat. Právě nedokonalost vytváří dokonalou rozmanitost, která činí tento svět tak okouzlujícím.

Mnoho lidí očekává od ostatních, že vytuší jejich touhy a přání
a když to druzí nedokážou, jsou zklamaní a nešťastní.
.
Nečekejte, že někdo vytuší po čem toužíte, nečekejte, že vám to splní.
.
Když po něčem toužíte, splňte si to nebo si o to řekněte - ostatním lidem nebo andělům, nebo vesmíru - prostě tomu, kdo vám to může splnit....