Zasvěcení do ženské síly

19.08.2021

ZASVĚCENÍ DO ŽENSKÉ SÍLY

Zasvěcení do ženské síly je dobrovolné přijímání ženské síly.

Umožňuji jej všem ženám ZDARMA.


Jak to bude probíhat ?

Každá žena si bude v myšlenkách říkat:

Přijímám svou ženskou sílu

                           nebo - pokud to tak bude cítit: 

Beru si zpět svou ženskou sílu

Nejúčinnější působení je, když odpočíváte, relaxujete.

Při společném rituálu je působení velmi silné.


Termíny společného rituálu zveřejňuji na mém Facebooku:

Simona Matějíčková (Andělský konzultant)


Co se bude dít při společném zasvěcení ?

Při tomto zasvěcení bude Matka Země každé ženě čištit ty čakry, které ona potřebuje

vyčistit na to, aby byla schopna přijmout svou ženskou sílu.

Vaši průvodci vám budou čistit ty čakry, které vám pomohou lépe vnímat vaši

intuici.


Co to je ženská síla ?

Je to síla žít vlastní život bez předsudků, bez výčitek, ve svobodě a volnosti

a šířit kolem sebe štěstí, radost, pohodu a optimismu.


Jak se přihlásit?

Nijak. Žádné přihlášení není třeba.

V domluvenou dobu se prostě připojte tím, že se zklidníte a budete si říkat:

Přijímám svou ženskou sílu


Proč se zúčastnit "Zasvěcení do ženské síly" ?

Každá žena kolem sebe šíří svoje vlastní energie,

proto je žádoucí, aby v sobě měla klid, radost a víru ve svou sílu.

Vaše děti i celá vaše rodina a všichni, kdo se s vámi setkávají, načerpávají energii,

kterou kolem sebe šíříte.

Ani netušíte, jak moc ovlivňujete svým vnitřním naladěním okolní prostor, který

vstřebává a uchovává vaše myšlenky a vaše pocity.

Naplňujte svůj prostor radostí, nadějí, vděčností, laskavostí, láskou .... V takto

naplněném prostoru pak samy žijete a prostor na vás zpětně působí tím, co jste do

něho vložily.


Kdo se může zúčastnit ?

Každá žena, která touží být zdravá, silná a nezávislá.


Kde se "Zasvěcení do ženské síly" vzalo?

Byla jsem oslovena Matkou Zemí a dostala jsem instrukce,

jak má zasvěcení probíhat.

.....................

Každá žena si může svou ženskou sílu aktivovat sama - výše zmíněnou afirmací:

"Přijímám svou ženskou sílu" a pevným rozhodnutím, že to opravdu chce.

Nebo se může připojit "ke svým sestrám" při společném rituálu - termíny zveřejňuji

na mém Facebooku:   Simona Matějíčková (andělský konzultant)

Ve společném záměru je velká síla.

....................

Po jednom společném zasvěcení jsem se ptala andělů, jak to viděli

ze své perspektivy.

Dostala jsem tuto odpověď:


Všechny ženy byly velmi krásné duše, které při tomto rituálu rozkvetly jako růže.

Byla to nádherná podívaná - duše žen odhodily své zábrany a začaly tančit.

Vypadalo to, jako by po nebi tančily krásné víly.

Mnohé ženy se však zalekly své svobody a volnostia vrátily se zpět - tyto ženské duše

chceme podpořit a ujistit, že mohou být volné a svobodné a šťastné,

jenom si to potřebují dovolit:

DOVOLUJI  SI  BÝT   VOLNÁ  A  ŠŤASTNÁ.

Ujišťujeme vás, že vaše osobní pocity štěstí a volnosti jsou to nejlepší,

co můžete darovat samy sobě i svým blízkým.