Záleží na každém z vás

31.01.2021

Jakmile se lidé přestanou bát, začne se rychleji tvořit nové paradigma na této planetě a lidé se osvobodí.
.
Jejich strach podporuje a živí temnotu a ta pak vysává lidskou sílu a energii.
.
Svým strachem lidé odevzdávají svou sílu temnotě a dávají jí klíč k tomu, aby je mohla ovládat a vysávat.
.
Nyní nastává změna v celém tomto světě - převrací se kolo dějin Země a světlo, které bylo zatíženo temnotou, se postupně dostává nahoru.
.
Jsme svědky a zároveň účastníky přeměny současného světa a záleží jenom na nás - na každém z nás - jaké to uspořádání bude.
.
Jak můžete přiložit ruku k dílu?
Začněte každý milovat sám sebe,
odpusťte si,
odpusťte všem,
buďte milosrdní k sobě i k ostatním,
přestaňte se kritizovat,
přestaňte kritizovat ostatní,
najděte ve svém srdci lásku k ostatním lidem,
přestaňte odsuzovat sebe i ostatní,
buďte tolerantní,
dávejte naději sobě i ostatním ....
.
Tím vším posílíte ducha nové doby - a to doslova,
tím začnete vytvářet nový prostor,
ve kterém se nám všem bude dobře žít.
.
Záleží na každém z vás.
Každého z vás potřebujeme,
Každý z vás je nenahraditelný.
I když se neznáme osobně, tak jsme velmi silně propojeni, jsme součástí našeho společného prostoru,
který společně budujeme - svými slovy, svými myšlenkami, svými pocity, svým vztahem k Zemi i k sobě navzájem.
.
Simona