Začnu nový život

19.11.2021

Rozhodla jsem se,že začnu žít nový život - jako volná, svobodná žena,

která dělá vše z vlastního rozhodnutí,

která se rozhoduje sama za sebe,

bez ohledu na to,co si o ní kdo pomyslí..

Pokud jsi se takto rozhodla, řekni to Vesmíru pěkně nahlas - ať to ví a ať ti pomáhá..

Čeká tě zajímavá cesta:

z Popelky se začíná stávat princezna.

DOVOL SI TO..

Simona