Pomoc v podnikání

23.07.2020

Je vaše podnikání úspěšné, ale cítíte, že máte na víc?

Přestalo se vám v podnikání dařit a nevíte proč?

Chcete začít podnikat, ale nevěříte si?

Pokud řešíte tyto nebo podobné otázky, mohu vám pomoci

odhalit příčiny vašich potíží.


Je jedno, v jakém oboru podnikáte nebo chcete podnikat.

Já vám nebudu radit nic, co se týká vaší specializace - na to si jistě najdete

fundovaného poradce z vašeho oboru.


Já jsem odborník na energie, na duši a na záležitosti, které pocházejí z minulých životů.

Dokážu odhalit bloky a překážky, které vám brání v tom, abyste byli úspěšní.

Vaše podnikání je ovlivňováno mnoha faktory a mnoha různými energiemi.

Je velmi silně ovlivňováno vašimi zkušenostmi z tohoto i z minulých životů .

Mnohé tyto zkušenosti jsou před vaším vědomím skryty, ale jsou uloženy ve vašem

podvědomí a ovlivňují celý váš život a tedy i způsob, jakým řešíte svoje finance a své

podnikání.


Při konzultaci odhalujeme skrytá přesvědčení, která brání podnikateli být úspěšný.

Odstraňujeme strachy, které pocházejí z minulých životů a brání úspěšnému podnikání.

Konzultace se zaměřuje na odstranění bloků a překážek ve vědomí i podvědomí.

Tyto překážky jsou, mimo jiné, tvořeny sliby a přísahami z minulých životů,

kdy člověk sliboval, že se vzdá bohatství, majetku, peněz, světské slávy

a sliboval, že bude chudý.


Znám příběh podnikatele, který je sice úspěšný, ale pracuje příliš

a jeho odměna není přiměřená vynaložené energii.

Důvodem je jeho slib z minulého života, kdy byl knězem a slíbil,

že bude navždy sloužit Bohu a že bude žít v chudobě.

Takové sliby si v tomto životě samozřejmě už nepamatujeme, ale pamatuje si je

naše duše a dodržuje je.

Podobné sliby je třeba objevit a zrušit.


Pokud jste v minulém životě např. zažili nebezpečí nebo dokonce újmu

z důvodu podnikání, tak v tomto životě vás vaše podvědomí ochraňuje

před podobnou újmou.

Zařídí to třeba tak, že vám nedovolí být příliš bohatý, protože vaše podvědomí

vyhodnotilo situaci tak, že když nebudete příliš bohatý, tak nebudete v ohrožení

jako v minulém životě.

Konkrétní případ s touto tématikou jsem řešila u jednoho klienta, který se velmi snažil,

ale nikdy nedosáhl příliš velkého výdělku. Jeho podnikání se mu sice dařilo, ale on věděl,

že má na víc.

Důvodem byl zážitek z minulého života. Tehdy byl obchodník a cestoval se zbožím

a s manželkou, kterou velmi miloval.

Jeho kočár přepadli loupežníci a zabili jeho milovanou ženu.

Jeho duše vyhodnotila situaci tak, že když by byl příliš bohatý, tak by mohl

zase přijít o svou ženu. Zařídila tedy vše tak, aby vydělával, ale ne zas moc.


Zabývám se také dalšími vlivy, které škodí podnikání.

Jsou to kletby, prokletí a další energetické bloky, které staví překážky úspěšnému podnikání.

Je možné také ochránit Vaše podnikání před "nekalými živly" energetickou cestou.

Při této příležitosti odhalíme i Vaše vlastní mechanismy,

kterými si sami přitahujete podvodníky a lidi s nečestnými úmysly.

Důvodem neúspěchu v podnikání může být prokletí, které vznikne tak, že vám někdo nepřeje

úspěch a vysloví slova, kterými na vás pošle smůlu a neúspěch.

Někdy stačí, že vysloví pochybnosti o vašich schopnostech

a pokud jste k tomu vnímaví, tak tato slova vaše schopnosti ochromí.

Např. jeden podnikatel v dětství slyšel svého otce, jak říká: " ... z toho kluka nic nebude ...".

Byl to velmi milující otec, ale nemohl pochopit, proč chlapeček nechce chodit do školky.

Slova otce se vryla do podvědomí chlapce a projevila se v jeho dospělosti tím,

že mu zabránila uplatnit jeho schopnosti v plné šíři.

Slova, která slyšel, vytvořila val, přes který se nemohl dostat.

Otec vyslovil slova, kterými omezil svého syna.

Zrušením takových energií zmizí i překážky, které brání muži v úspěšném podnikání.


Mnozí z nás jsme omezováni také názory našich předků.

Tyto jejich názory a přesvědčení dědíme. Naši rodiče nám je předávají

ve svých genech i svou výchovou.

Pokud byli naši předkové poddaní, chudí a ovládaní šlechtou, tak je velmi

pravděpodobné, že nám ve svých genech předali informaci,

že být bohatý je špatné, že jenom chudí lidé jsou čestní a spravedliví.

Tato přesvědčení pak máme ve svém hlubokém podvědomí.

Když chceme být bohatí, tak pak trpíme vnitřní nerovnováhou a neklidem,

protože naše podvědomí nám říká něco jiného, než naše vědomí.

A platí pravidlo, že podvědomí je silnější, než vědomí.

Proto je třeba odhalit naše zděděná přesvědčení a změnit je.

Podobných příkladů, které omezují vaše finance, je velmi mnoho.

Při konzultaci zjišťuji, jaké okolnosti Vám brání prožívat úspěch

a tyto okolnosti vyčistím a zruším.

Tím se vám uvolní cesta k vysněnému úspěchu a finanční hojnosti.