Pomoc pro tělo

23.07.2020

Pomáhám klientům tím, že čistím jejich auru.

Aura je energetický obal hmotného těla, je to naše neoddělitelná součást.

Většina nemocí vzniká právě v auře a postupně se dostává až do fyzického těla.

Když odstraníme zárodky zdravotních potíží z aury, tak se pak v těle

vůbec nemusí projevit.

Pokud tělo již onemocnělo, tak s vyčištěnou aurou má mnohem větší šanci na návrat

k plnému zdraví.


S aurou souvisí i tzv. čakry, což jsou energetická centra v našem těle.

Pokud jsou čakry oslabené nebo zablokované, nemohou dostatečně zásobovat energií

příslušné orgány v těle a už tu máme nemoc nebo oslabení orgánů.

Čistím čakry a odstraňuji energie, které blokují správnou činnost čaker.


Naším tělem vedou také meridiány. Jsou to energetické dráhy, po kterých je rozváděna

energie v našem těle. Pokud je na některé této energetické dráze překážka,

energie nemůže správně proudit.

Pro to, aby se tělo mohlo léčit, je třeba vyčistit tyto energetické dráhy.

Odhalím a odstraním všechny škodlivé energie, které způsobují onemocnění a harmonizuji

celý energetický systém člověka. Když je tělo energeticky vyčištěné, má mnohem větší šanci

se uzdravit.

Moje pomoc je velmi významná a prospěšná, protože pomohu Vašemu tělu získat

sílu k samoléčení, ale v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči.

Mnoho nemocí vzniká proto, že má člověk bolavou a nemocnou duši a tyto bolesti duše se

projevují nemocí ve fyzickém těle. Proto se věnuji i duši.

Každá nemoc fyzického těla má svou příčinu v duchovní oblasti. Je třeba tuto příčinu

najít a odstranit.

Tyto příčiny bývají často v našem podvědomí, to znamená, že si nejsme vědomi

problémů, které nás ničí. Často to bývá sebetrestání. Člověk se na sebe zlobí, něco si

nemůže odpustit nebo si něco klade za vinu a podvědomě

se trestá utrpením nebo nemocí.

Podobných příčin je velmi mnoho. Je třeba je najít a odstranit. Pokud bychom to neudělali,

mohlo by se stát, že bychom vyléčili jednu nemoc, ale duše by si našla jinou cestu

k sebetrestání a objevila by se jiná nemoc nebo jiná forma utrpení.

Při práci s duší je nezbytná spolupráce klienta. Klient musí chtít pochopit podstatu svých

potíží a musí změnit své myšlení a jednání.

Při konzultaci se klient dozví, proč je nemocný a co může udělat proto, aby se uzdravil.

Každá nemoc, úraz nebo zdravotní potíž je velmi důležitá informace

o tom, co je špatně v životě nemocného člověka, v jeho myšlenkách

nebo v jeho duši.

Pokud člověk nechce odstranit příčinu nemoci a jenom bezmyšlenkovitě polyká

tabletky, tak neřeší nemoc, ale jenom potlačuje projevy nemoci.

Proto, aby se člověk uzdravil, musí najít příčinu své nemoci

a tuto příčinu odstranit.

Pamatujme si:

Nemoc ve skutečnosti neexistuje.To, co nazýváme nemocí,

je jenom volání našeho srdce po lásce a po odpuštění.

Tuto informaci jsem načetla z vesmírného Zdroje a denně se přesvědčuji o tom,

že je pravdivá.