Pomoc pro duši

23.07.2020

V mé práci je duše bytost, která přichází z "duchovního světa", vtělí se do našeho

fyzického těla proto, aby poznala život v materiálním světě.

Jakmile tělo umírá, duše je opouští a po čase se spojí s jiným lidským tělem a prožívá

jiný život. Tento proces nazýváme reinkarnací.


Duše je pro nás neviditelná. Vysvětlení je jednoduché, náš zrak není tak dokonalý,

aby dokázal duši vidět.

Sice ji nevidíme, ale to neznamená, že bychom s ní nemohli komunikovat, právě naopak,

je třeba, abychom se naučili hovořit se svou duší.


V každém dalším životě si duše zachovává svou paměť. Člověk si minulé životy své duše

nepamatuje, aby nebyl ve svém novém životě rušen minulými zážitky, ale duše nezapomíná.

Velice dobře si pamatuje svá minulá vtělení. A zde mohou vznikat problémy, které ovlivňují

život člověka.

Člověk má např. zdánlivě bezdůvodné strachy z určitých věcí nebo situací, ale duše velice

dobře ví, proč se bojí. Ona si pamatuje, že např. v minulém životě zažila utonutí, proto se

nyní bojí vody nebo si pamatuje, že v minulém životě byla vojákem, který zahynul na

rozkvetlé louce, proto nyní trpí alergií na pyly - vlastně se bojí, aby se situace neopakovala.

Mnozí lidé mají duši nemocnou a bolavou. Následkem toho se necítí dobře, nejsou šťastní

a často trpí různými nemocemi těla.


Duši pomáhám tak, že zjistím, co jí schází, čeho se bojí a energeticky odstraním

její problémy.

Při této práci s vaší duší spolupracuji a komunikuji, protože ona mi musí dát svolení k tomu,

abych jí pomohla.

Spolupracuji také s vašimi anděly a vašimi průvodci, protože ti nejlépe znají vás a vaše potřeby.

Při veškeré nápravě a čištění energií udělám vždy to, co je pro "nejvyšší dobro" klienta.

Pomohu mu zbavit se bolestí a potíží, které už nepotřebuje. O těchto věcech nerozhoduji

já, ale vyšší vedení klienta. Z těchto "vyšších míst" dostávám svolení k tomu, co mohu pro

daného člověka udělat.


Mohu klientovi pomoci pochopit důvod jeho nemoci a vysvětlit mu jeho lekci.

Žádná zdravotní potíž nebo úraz nejsou náhody. Vše má svůj důvod.

Čím dříve pochopíme, co nás mají naučit, tím rychleji se může zlepšit naše zdraví.


Naše uzdravení je v našich rukách.

Lékaři a léčitelé mohou pomoci, ale uzdravit se musí každý sám.

Uzdraví se každý, kdo má touhu být zdravý a je ochoten změnit své myšlení.


Při konzultaci uslyšíte svoji duši, která bude mluvit ke mně a já budu dělat

prostředníka a řeknu vám vše, co chce vaše duše vyslovit.

Už tím, že vyslovím nahlas trápení vaší duše, se jí uleví a trápení se rozpustí.

Je to nejrychlejší a nejúčinnější způsob, jak duši ulevit.