Pocity viny

19.11.2021

Prožíváte stále dokola svoje pocity z minulosti ?

Strach, hanbu, trapas, zostuzení, pocit méněcennosti ....... ?.

Zkuste se těchto pocitů zbavit - požádejte svou minulost,aby vám pomohla:

Žádám svou minulost, aby se uzavřela před mými pocity tak,

abych ji mohla sledovat,ale abych ji už nemusela prožívat.

To, co jste prožili, vás má učit, ne trápit..

Simona