Odpuštění je lék

23.07.2020

Při "Napojení na anděly" jsem pro klienta dostala informaci,
o které bychom měli vědět všichni:
.
"Máte pochopit, že nejvíce se člověk naučí svými chybami, svými omyly .... a proto si je máte odpouštět.
.
Součástí lidství jsou chyby,
ale také jejich náprava,
ale hlavně odpuštění.
.
Lidé si mají odpouštět svoje vlastní chyby,
protože pak je pro ně mnohem snazší odpustit ostatním..."
.
Přátelé, odpuštění je lék na všechno - není to myšleno obrazně, ale doslova.
.
Simona