Minulé životy

23.07.2020

Co jsou minulé životy

Jsou to životy, které prožila duše před tím, než se stala součástí nynějšího fyzického těla.

Duše vstoupí do těla ještě před narozením, prožije s ním pozemský život a při smrti duše toto

tělo opouští a vrací se "domů". Tento proces se mnohokrát opakuje.

Duše prožívá život v našem těle, protože se tím učí.

Po narození se každému dítěti pomalu uzavírají jeho vzpomínky na minulé životy, až se vytratí

úplně z vědomé paměti a zůstávají uloženy hluboko v podvědomí. 

K těmto vzpomínkám sice nemáme přístup, ale naše duše si vše pamatuje velmi dobře. A právě

tyto vzpomínky v podvědomí často působí potíže v našem současném životě.


Regresní terapie

Regresní terapie se běžně dělá tak, že terapeut pomůže klientovi vybavit si

vzpomínky z minulosti - z dětství, ze svého narození nebo z minulých životů.

Tyto vzpomínky je pak třeba zpracovat.

Traumatické vzpomínky lidem působí velké potíže ve vztazích, ve zdraví, ve financích

i celkově v pohledu na život.


Já používám  jedinečnou metodu, která je velmi šetrná.

Mám možnost mluvit přímo s duší klienta a duše mi řekne své traumatické zážitky,

které komplikují klientovi život.

Duše mi tedy odhalí věci, které jsou skryté hluboko v podvědomí.

Technicky to probíhá tak, že já slyším duši a říkám nahlas to, co mi duše sděluje.

Jinými slovy: duše klienta mluví skrze mne.

Je to velmi rychlá a účinná metoda. Během jednoho sezení získáme informace

z mnoha minulých životů.


Často stačí už jenom to, že duše vysloví svá trápení a tím se jich zbaví.

Při této práci mi významně pomáhají i moje vhledy do minulých životů klienta.

Často vidím události, které v minulosti klientovi ublížily.

Tato metoda je velmi účinná, naprosto bezpečná, nesmírně rychlá

a pro klienta velmi šetrná.


Prapůvodní příčina potíží

Když má klient problémy, hledám prapůvodní příčiny potíží.

Často se může zdát, že tyto příčiny vznikly v dětství, ale já mám zkušenost,

že vznikly dávno a dávno před narozením člověka - v některém z minulých životů.


Sliby a přísahy z minulých životů

Velkým problémem jsou různé sliby a přísahy, které jsme složili v minulých životech.

Často jsme slíbili a přísahali, že něco budeme nebo naopak nebudeme dělat - NAVŽDY

a právě to NAVŽDY je problém, protože jsme těmito sliby a přísahami vázáni i nyní.

Dnes už nechceme být chudí, ani nechceme žít v celibátu, ani nechceme nikomu sloužit - jak

jsme kdysi přísahali, ale jsme stále svými sliby ovlivňováni.

Každému klientovi zjistím, jakými sliby a přísahami z minulých životů je vázán a pomohu mu je

zrušit. Tímto aktem se člověk osvobodí od různých vnitřních bloků, které mu brání v přijímání

hojnosti, lásky a prosperity.


Jaké potíže nám působí podvědomé vzpomínky na minulé životy?

Jsou to různé strachy, problémy ve vztazích, zdravotní problémy, potíže s penězi, malé sebevědomí atd.

Zde je několik příkladů od mých klientů:

Jedna žena se šla 30.dubna dívat na "pálení čarodějnic" a pak mi vyprávěla, že jakmile se přiblížila k velkému ohni, zachvátila ji hrůza a velký strach, začala se potit, udělalo se jí špatně a musela odejít. - Probudila se v ní vzpomínka na minulý život, kdy byla upálena.

U klienta jsem našla minulý život, ve kterém byl bohatým člověkem. Cestoval kočárem se svou ženou a přepadli je lupiči, oloupili je a jeho ženu zabili. Tento muž se v tomto životě podvědomě bojí vydělat více peněz, aby nebyl bohatý, aby nepřišel o svou ženu.


Z minulých životů pramení velmi mnoho problémů, které mají lidé ve vztazích.

Např. mladá dívka měla komplikovaný vztah se svou matkou - hlavní příčinou byl minulý život, kdy matka zapříčinila smrt své dcery - dcera jí to nechtěla odpustit ani v tomto životě a zlobila se na svou matku ještě kvůli dalšímu minulému životu - tam byla její matka těhotná a její dcera se jí měla teprve narodit. Stalo se však, že těhotná žena byla zabita. Matka byla ze vznešené rodiny a její dcera se na ni dodnes zlobí, že se nechala zabít a ona se nemohla narodit do slavné a bohaté královské rodiny.


Mladá matka měla malou dcerku. Dcerka byla hezká a hodná, ale matka cítila velký problém - bylo jí velmi nepříjemné na dceru sahat, hladit ji a když ji chovala, necítila se dobře.

Tyto pocity měla z minulého života, kdy její současná malá dcera byla její matkou a byla velmi ošklivá a znetvořená.


Mnoho lidí má i zdravotní problémy, které mají příčiny v minulých životech. Jsou to velmi často bolesti různých částí těla. Bývají to místa, kde byli lidé v minulých životech bolestivě zraněni.

O potížích, které máme z minulých životů, by se daly napsat romány.


Čištění energií z minulých životů

Když se chce klient zbavit problému, je třeba najít minulý život, ve kterém problém vznikl a

vyčistit všechny energie s tím spojené.

Do minulých životů nahlížím já, najdu příčinu a příslušné energie vyčistím.

Klient lépe pochopí sám sebe a své pocity, když mu odhalím jeho minulé životy, které ho

ovlivňují.