Lepší svět

07.02.2022

Procházíte branou, která vede do lepšího světa,

ve kterém vám bude lépe, budete tam silnější, svobodnější a radostnější.

Nový, lepší svět, vzniká tady a teď - tvoříte ho všichni svými myšlenkami, touhami, přáními..

Je vám pomáháno ze všech stran.

Lepší a spravedlivější svět se tvoří pomalu, ale jistě, je to v zájmu celého tohoto vesmíru,

proto vám vesmír, kterého se to týká, pomáhá.

Neklesejte na mysli, vše se v dobré obrátí, přijdou překvapení, nečekané zvraty

a zažijete ještě mnoho zajímavých událostí..

Užívejte si své privilegium, že můžete být u toho.

Jste přímými účastníky zrodu nového světa, proto je vás tady tolik,

protože jste po tom všichni toužili, všichni jste to chtěli zažít a být u toho.

Chtěli jste zažít gejzír nových událostí a změn,chtěli jste se rozloučit s Temnotou

a přivítat Světlo. Vaše přání se vám splnilo..

Současnou dobu můžete vnímat jako dlouhý kosmický Silvestr :

starý svět odchází a nový přichází. Vítejte ho stejně, jako vítáte nový rok na Zemi - s radostí

a s očekáváním, že všechno bude lepší..

Simona