Konzultace pro rozvíjení darů

16.10.2021

Při této konzultaci se klient dozví více o sobě, o svých možnostech - jak může

pomáhat sobě i druhým, jak si může účinněji zhmotňovat svou vlastní realitu,

jak může lépe komunikovat se svými průvodci nebo s Vesmírem, s Bohem

nebo se svou duší.

Při konzultaci jsme propojeni s jeho průvodci, kteří nás vedou a vyberou téma,

které je pro něho v danou chvíli nejdůležitější.


Setkání s klientem probíhá jako konzultace, ale ve skutečnosti je to zároveň

i energetická práce, při které klient přijímá mnoho nových energií,

čistí se  bloky a překážky, které mu brání využívat jeho potenciál.


Moji průvodci, kteří mě připravovali na tento druh práce, mi řekli informace,

které lépe vysvětlí to, jak toto "rozvíjení darů" probíhá.

Řekli mi:

Jsi nyní povolána k tomu, abys pomáhala pokročilým i začátečníkům, kteří touží

po svém vzestupu a chtějí získat další schopnosti, které jim náleží.

Jestliže člověk převezme zodpovědnost sám za sebe, má právo na pomoc vyšších sil.


A protože vyšší síly hovoří jazykem, který je zatím pro mnoho pozemských lidí

nesrozumitelný, jsi povolána, abys pomohla těm, kteří chtějí - napojit se na vyšší

síly, lépe jim porozumět a lépe porozumět sám sobě.

Tvoje pomoc lidem spočívá v tom, že jim zprostředkuješ pomoc vesmírných sil tak,

že se staneš mostem, po kterém mohou přijít informace ke každému tvému klientovi.

Ať je to člověk, který pomáhá ostatním nebo jenom sám sobě ... každý je požehnaný

a zaslouží si pomoc vyšších sil.


Ty jsi prostředník mezi klientem a jeho průvodci.

Průvodci každého klienta se s tebou zkontaktují, ověří si, zda jsi ta pravá pro jejich

klienta a když zjistí, že jste oba (ty i klient) kompatibilní, tak zajistí spojení mezi

vámi, což se na fyzické úrovni projeví tak, že tě klient osloví a požádá o konzultaci

nebo zasvěcení.


Průvodci rozhodnou, jakou službu klientovi poskytneš a při poskytování služby

povedou tebe i klienta k vytvoření harmonického napojení vás obou ke Zdroji.

Klienti tě najdou snadno, protože tě nejprve najdou jejich průvodci, ti tě prověří a pak

teprve se objedná klient.

.............................

Konzultace probíhá - vzhledem k současné situaci - pouze přes Skype, Messenger

nebo WhatsApp nebo Viber.

Objednat se můžete na tel.:  +420 737 272 597

Nebo mail: duchovni-svet@seznam.cz

Cena: viz Ceník

Konzultace není vhodná pro těhotné a pro psychicky nemocné.