Když po něčem toužíte, splňte si to

23.07.2020

Mnoho lidí očekává od ostatních, že vytuší jejich touhy a přání
a když to druzí nedokážou, jsou zklamaní a nešťastní.
.
Nečekejte, že někdo vytuší po čem toužíte, nečekejte, že vám to splní.
.
Když po něčem toužíte, splňte si to nebo si o to řekněte - ostatním lidem nebo andělům, nebo vesmíru - prostě tomu, kdo vám to může splnit.
.
Pak očekávejte to nejlepší pro vás a to nejlepší skutečně přijde - ale někdy trochu jinak,
než jak jste to čekali, ale vždy to bude to, co je pro vás ideální.
.
Simona Matějíčková