Jste božské bytosti

27.12.2021

Jste božské bytosti - každý z vás je Bohem stvořené a milované dítě.
Važte si sami sebe, svojí duše, svého těla i všeho, co je vám drahé.
.
Vaše tělo je jenom vaše a jenom vy o něm rozhodujete.
Rozhodujte se zodpovědně.
Následky vašich rozhodnutí ponesete jenom vy, nikdo jiný.
.
Bůh vám daroval nádherné pozemské tělo
a svobodnou vůli.
Je jenom na vás, jak s nimi naložíte.
.
Jsou to vaše dary a vy je nemusíte nikomu odevzdávat.
O své tělo máte pečovat, jak nejlépe dokážete.
Je to posvátný chrám vašeho bytí,
chovejte se k němu s úctou a láskou.
.
Buďte laskaví ke svému tělu i sami k sobě .
.
Simona