Děkuji ti, Vesmíre

27.12.2021

Vesmír funguje naprosto dokonale.
Každý z nás dostane všechno, co potřebuje na to, aby svůj život krásně zvládl.
Já jsem dostala, mimo jiné, úžasné jméno Simona.
Nevím, jestli mé jméno předurčilo můj osud nebo jestli mi můj osud jméno vybral.
V každém případě je to pro mne nesmírně prospěšné jméno.
.
Myslím, že moje matka moc nevěří na nějaké duchovní věci, ale přesně věděla, jaké jméno mi má dát.
Narodila jsem se velmi, velmi dávno - tehdy jméno Simona vůbec nebylo v českém kalendáři, ale moje matka přesto věděla, jak se mám jmenovat.
.
Jméno Simona se prý vyvinulo z babylónského jména Šamahúna a jeho význam je odvozen od slova "šama(h)" - "slyšet".
Simona je tedy "ta, která slyší" nebo "ta, která naslouchá".
U mě to sedí na 100 % , slyším úplně všechno: anděly, neviditelné bytosti, kameny, stromy, dokonce i duše domů a celý prostor ....
.
Možná, že "šama(h)" souvisí i se slovem "šaman", vždyť pravý šaman naslouchá hlasům duchů i přírody a já si pamatuji, že v několika minulých životech jsem opravdu byla šamankou.
.
Zeptala jsem se svých průvodců, jak je to s tím babylónským jménem Šamahúna.
Řekli mi, že toto jméno převzali Babylóňané od jiného národa a že ho prý používali pro krále nebo královnu a značilo to, že vyvolenému nositeli tohoto jméno je dovoleno naslouchat bohům.
.
Takže, beru to tak, že jsem dostala vzácné dědictví a zacházím s ním s velkou úctou a pokorou.
.
Věřím tomu, že každé jméno přináší silné energie, které ovlivňují život jeho nositele.
.
Jedna mladá maminka mi řekla, že její dítě jí řeklo své jméno ještě předtím, než se narodilo. Ona ho prostě jednoho dne slyšela ve své hlavě ....
.
Také jsem poznala několik lidí, kteří se v tomto životě jmenují stejně, jako se jmenovali ve svém minulém životě.
.
Pochopila jsem, že Vesmír je naprosto dokolaný a ví přesně, co dělá.
Věřte mu, mluvte s ním - je jedno, že máte pocit, že ho neslyšíte, on vás slyší velmi zřetelně - slyší každé vaše slovo, každou vaši myšlenku a podle toho reaguje.
.
Simona