Čištění karmy

23.07.2020

Co je to karma.

Karma je řetěz příčin a následků.

Každý z nás si svou karmu vytváří sám svým jednáním i myšlením.

Co zaseju, to sklidím. To znamená, že když člověk kolem sebe šíří pohodu a klid, tak se mu

tyto energie vrací zpět. Pokud šíří zlobu, vrací se mu zloba.

Karma je přírodní zákon.

Člověk si vytváří svou karmu v tomto životě, ale duše si přenáší také karmu z minulých

životů. To znamená, že každý musí prožít to, co způsobil v minulém životě proto, aby

pochopil následky svých činů.


Duše si své minulé životy pamatuje, ale člověk má k těmto vzpomínkám uzavřený přístup,

proto může cítit působení karmy jako nespravedlnost.

Já zjišťuji, co se má člověk naučit a proč, případně čím se provinil a proč na něj karma

působí.


Jak čistím karmu

V mnohých případech pomáhám zmírnit nebo dokonce zrušit působení karmy.

Tímto čištěním se klientům zjednoduší život a oni se přestanou setkávat s problémy, které

jim karma přinášela.

Takové čištění je velmi individuální.

Pokud klient karmu ještě potřebuje pro své učení a má upřímnou snahu, může mu být

zmírněna a tím se zmenší jeho problémy a žije se mu lehčeji.


V případě, že se klient už dostatečně poučil, pochopil a naučil se své lekce, je mu povoleno

karmu úplně zrušit.

O tom, zda je možné karmu zmírnit nebo dokonce zrušit, rozhoduje Vyšší Já klienta

a jeho duchovní průvodci, se kterými spolupracuji.

Pokud oni rozhodnou, tak teprve potom, mohu já, společně s nimi zasáhnout.

Čištění nebo dokonce rušení karmy je velký zásah do života člověka a může otočit život

úplně jiným směrem - vždy dbáme na to, aby změna směru v životě vedla k radosti, klidu

a míru v duši.


O čištění karmy rozhoduje také duše člověka, která na tak velkou změnu musí být připravená.

Tato práce je opravdu týmová. Pokud by nás někdo pozoroval, vypadalo by to tak,

že si dva lidé jenom povídají. Ale ve skutečnosti pracuje velký tým bytostí, ale hmotné

tělo mám jenom já a klient. A to "povídání" je velmi hluboké čištění, které může změnit celý život člověka - pokud to on dovolí.

Poslední slovo má vždy můj klient a musí se sám rozhodnout, zda přijme dary, které jsou mu

nabízeny.